Đường hoa nghệ thuật chào mừng năm 2018

Đường hoa nghệ thuật năm 2018 tại thành phố Cần Thơ là hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968, chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”, đường hoa được thiết kế tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học với chiều dài trang trí 315m và chiều rộng 22m.
Xem thêm