Cần Thơ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong lĩnh vực lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch
     
 
 
 
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết