Chức Năng Nhiệm Vụ
     

Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27.Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - dulich.cantho.gov.vn - gotocantho.com. 

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

1. Cụ thể hóa các quy hoạch, đề án, dự án du lịch đã được phê duyệt, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phân loại, dự báo và định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch trong nước và ở nước ngoài; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch thông tin xúc tiến du lịch hàng năm trình Giám đốc Sở, xem xét và tổ chức thực hiện đến các địa phương trong và ngoài nước, bao gồm:
– Tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm, các sự kiện du lịch, các lễ hội và các hoạt động giao lưu về văn hóa du lịch trong và ngoài nước;
– Tổ chức sản xuất, phát hành các tranh ảnh, biển quảng cáo tấm lớn, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa… giới thiệu cảnh quan du lịch và tiềm năng du lịch của thành phố;
– Biên tập tờ tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
– Hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận các dự án du lịch, hỗ trợ các địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.
– Thành lập các Trạm thông tin du lịch tại các tuyến, điểm có nhiều khách du lịch đến tham quan;
3. Thực hiện các dịch vụ công:
– Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn viên, buồng, bàn, bếp, bar… cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố .
– Cung cấp các dịch vụ công : tư vấn kinh doanh, tư vấn xây dựng các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và được phép thu phí theo quy định hiện hành.
4. Tổng hợp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác, phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước, bao gồm:
– Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về hệ thống cơ sở dịch vụ, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, sự kiện du lịch của địa phương,
– Thông tin các dự án đầu tư du lịch của thành phố Cần Thơ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
– Tổ chức các sự kiện hợp tác phát triển du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các chi nhánh, đại diện du lịch trong nước và quốc tế đến khảo sát, nghiên cứu thị trường du lịch Cần Thơ.
– Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu quảng bá các hoạt động kinh doanh du lịch, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch theo quy định Nhà nước;
5. Xúc tiến và mời gọi đầu tư phát triển du lịch:
– Tư vấn, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư thực hiện dự án, đề án du lịch trên địa bàn thành phố.
– Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Cần Thơ;
– Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Sở, về việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch hợp lý trên địa bàn thành phố;
– Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.
7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
10. Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ; có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VHTTDL, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch.