Chương trình sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ 2019
     
CÁC CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN
 
TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ CẦN THƠ 2019
 
Ngày
Thời gian
Sự kiện
Địa điểm tổ
Đơn vị thực
 
chức
hiện
 
 
 
 
 
 
07:00 - 08:00
Lễ Khai mạc Hội chợ
Sân khấu
BTC
 
 
ngoài trời
 
 
 
 
 
 
 
 
Diễn  đàn  Phát  triển  Du
KS Mường
Ban Kinh tế
 
 
 
Thanh
Trung ương,
 
 
08:30 - 12:30
lịch Đồng bằng Sông Cửu
 
 
Luxury Cần
Chính phủ,
 
 
 
Long 2019
 
 
 
Thơ
VITA
 
 
 
 
 
29/11/2019
 
Giới thiệu “Technology
 
 
 
 
 
trends reshape hospitality
 
 
 
 
 
industry” -Ứng dụng xu
Hội trường
 
 
 
13:30 -15:00
hướng công nghệ ảnh
OYO
 
 
CPA
 
 
 
hưởng đến ngành du lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
khách sạn trong thời đại
 
 
 
 
 
4.0 để thành công
 
 
 
 
 
Hội thảo Giới thiệu sản
 
Hiệp hội Du
 
 
08:00 - 11:00
phẩm du lịch Khu vực
Hội trường
lịch Đồng
 
 
Đồng bằng sông Cửu
CPA
bằng SCL và
 
 
 
 
30/11/2019
 
Long
 
VTF
 
 
Lễ Phát động Chương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 - 16:00
trình “Du lịch chung tay
Sân khấu
VITA
 
 
bảo vệ môi trường, Hạn
ngoài trời
Linkstar
 
 
 
 
 
 
chế rác thải nhựa”
 
 
 
 
 
Lễ vinh danh các doanh
 
 
 
 
 
nghiệp và cá nhân tiêu
Hội trường
 
 
 
14:00 - 17:00
biểu ngành Du lịch Việt
VITA
 
 
CPA
 
01/12/2019
 
Nam – Khu vực ĐBS
 
 
 
 
 
 
 
 
Cửu Long
 
 
 
 
17:00 -17:30
Lễ Bế mạc Hội chợ
Hội trường
BTC
 
 
CPA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: - Hội trường CPA tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, 108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
 
  • Khách sạn Mường Thanh Luxury: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quậnNinh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết