Cuộc thi Sáng tác chập cải lương, lời mới bài bản Đờn ca tài tử và vọng cổ, về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bạc Liêu năm 2018
     
TIN LIÊN QUAN