Gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”
     
THÔNG BÁO
 
Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”

Thực hiện Kế hoạch số 4240/KH-SVHTTDL, ngày 09 tháng 10 năm 2017, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc tổ chức “Cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”,
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông báo gia hạn thời gian, địa điểm nhận tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”, cụ thể như sau:
 
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2018 (tính theo dấu bưu điện).
 
- Địa điểm:
 
+ Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
+ Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Trung Đông (Điện thoại: 0939 386 759 hoặc 02923 668 619; Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn).
 
Sở VHTTDL rất mong nhận được các tác phẩm dự thi của tất cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài thành phố, tích cực tham gia để cuộc thi đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.
 
(Đính kèm: Thể lệ cuộc thi Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ)               
 
TIN LIÊN QUAN