Gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch TP. Cần Thơ”
     
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, tổ chức “Cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ” và đã ban hành thể lệ cuộc thi đã gửi đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan và thông báo rộng rãi về nội dung cuôc thi.
 
Tuy nhiên, do điều kiện khách quan số lượng sản phẩm tham gia dự thi chưa đảm bảo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông báo gia hạn thời gian, địa điểm nhận tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”, cụ thể như sau:
 
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện)
 
- Địa điểm:
 
+ Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
+ Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Trung Đông (ĐT: 0939 386 759 hoặc 02923 668 619; Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn).
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được các tác phẩm dự thi của tất cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài thành phố, tích cực tham gia để cuộc thi đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.
 
(Đính kèm: Thể lệ cuộc thi Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ) 
 
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết