Kiên Giang: Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng
     
UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch số 53 tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) nhằm chọn 01 biểu tượng thể hiện nét riêng biệt về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh.
 
Cổng Tam Quan – Biểu tượng quen thuộc của Kiên Giang
 
Cuộc thi nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc sáng tạo nghệ thuật biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân.
 
Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Kiên Giang đối với du khách trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh Kiên Giang, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội và trong quan hệ đối ngoại của tỉnh.
 
Tác phẩm được xét chọn làm biểu trưng của tỉnh phải có tính nghệ thuật cao, thể hiện được nét đặc trưng riêng của Kiên Giang; không được sao chép dưới mọi hình thức và có tính khả thi sử dụng lâu dài. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính.
 
Mẫu thiết kế biểu tượng dự thi phải thể hiện yếu tố đặc trưng, đồng thời chuyển tải được những nét cơ bản của truyền thống lịch sử văn hóa tỉnh Kiên Giang. Biểu tượng không được trùng lắp, gây nhầm lẫn với các biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới, biểu tượng dự thi chưa được thừa nhận, công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng.
 
Tác phẩm dự thi phải thể hiện các chi tiết trong tác phẩm tối đa không quá 03 màu, đồng thời phải đảm bảo tính năng sử dụng, phóng to, thu nhỏ và có thể chế tác ra các sản phẩm trên mọi chất liệu và được sử dụng lâu dài.
 
Tác phẩm dự thi được trình bày đúng theo yêu cầu trong thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức quy định. Các tác phẩm tham gia dự thi không hoàn trả lại cho tác giả, các tác phẩm đạt giải thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Kiên Giang sau khi công bố kết quả, trao giải cuộc thi trong lễ tổng kết giải thưởng.
 
Thời gian tổ chức cuộc thi, từ ngày 20/3/2018 đến ngày 05/9/2018. Cơ cấu giải gồm: 01 giải nhất; 05 giải khuyến khích. Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được UBND tỉnh Kiên Giang quyết định chọn đế làm biếu trưng của tỉnh.
 
Trương Anh Sáng
baomoi.com
 
Chi tiết vui lòng xem thêm:
TIN LIÊN QUAN