Lấy ý kiến các phương án thiết kế Đường hoa nghệ thuật năm 2020

Xem thêm

Cần Thơ chuẩn bị tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2019

Từ ngày 05/9 đến 07/9, thành phố Cần Thơ sẽ tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2019 (ITE HCMC) diễn ra ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh).
Xem thêm

Lấy ý kiến góp ý dự thảo thiết kế Đường đèn nghệ thuật năm 2020

Xem thêm