Tạm dừng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch ″Văn hóa chợ nổi Cái Răng″ lần thứ V năm 2020
     
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết