Thông báo Danh sách người đủ điều kiện xét tuyển, lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch
     
THÔNG BÁO
Danh sách người đủ điều kiện xét tuyển, lịch phỏng vấn
xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-TTPTDL, ngày 27 tháng 7 năm 2018, của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch;

Sau thời gian Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 theo quy định,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Du lịch năm 2018 thông báo danh sách người đủ điều kiện xét tuyển, lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức với chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên của Trung tâm Phát triển Du lịch năm 2018,
cụ thể như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện xét tuyển (Phụ lục số 01);

2. Lịch phỏng vấn (Phụ lục số 02).

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Du lịch năm 2018 thông báo để các ứng viên dự xét tuyển được biết và thực hiện./.
 
Thông báo
 
Danh sách người đủ điều kiện xét tuyển
 
 
Lịch phỏng vấn
TIN LIÊN QUAN