Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ
     
THÔNG BÁO
 
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ, về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTPTDL, ngày 30 tháng 8 năm 2018, của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018;
Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐXTVC của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 Trung tâm Phát triển Du lịch về việc họp thông qua kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Du lịch thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Phát triển Du lịch, với chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên, mã ngạch 06.031, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng là: 01 chỉ tiêu.
2. Số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển là: 04 thí sinh.
3. Số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn là: 02 thí sinh.
4. Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2018: (Theo phụ lục đính kèm)
5. Thời gian, địa điểm niêm yết kết quả: Từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2018, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử du lịch TP. Cần Thơ: http://tourismcantho.vn và niêm yết tại Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ (Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)./.
 
Vui lòng xem chi tiết tại:
 
TIN LIÊN QUAN