Thông báo tuyển dụng
     
Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
1. Số lượng và nhu cầu cần tuyển:
1.1. Số lượng tuyển dụng: 01
1.2. Vị trí việc làm:
- Vị trí Kế toán.
- Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên.
- Ngạch: 06.031.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:
2.1. Điều kiện chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2. Điều kiện cụ thể:
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước về tài chính, kế toán.
- Có thời gian công tác thực tế làm kế toán hoặc liên quan.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên
3. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
3.1. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;
e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ngày 06/05/2013, của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu;
g) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng và bản đánh giá, nhận xét quá trình làm việc của người đứng đầu đơn vị đang công tác (nếu thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách);
h) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).
i) 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.
3.2. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành.
4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8 đến ngày 29/8/2018 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị, Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ (Số 98 Phan Đình Phùng, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
- Số điện thoại liên hệ: 02926.252.527.
5. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
5.2. Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;
- Nội dung phỏng vấn phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung phỏng vấn cụ thể do Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Phát triển Du lịch quyết định.
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 17/9 đến ngày 18/9/2018.
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ.
Thông báo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử du lịch TP. Cần Thơ http://tourismcantho.vn và được niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ./.
 
TIN LIÊN QUAN