Thông báo tuyển dụng viên chức
     
THÔNG BÁO 
 
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 
  
Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-TTPTDL, ngày 25 tháng 4 năm 2019, của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc xét tuyển viên chức năm 2019,
 
Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
 
1. Số lượng và nhu cầu cần tuyển: 
 
1.1. Số lượng tuyển dụng: 02.
 
1.2. Vị trí việc làm: 
 
1.2.1. Vị trí Xúc tiến du lịch 
 
- Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên. 
 
- Ngạch: 01.003.
 
1.2.2. Vị trí Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch  .
 
- Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên.   
 
- Ngạch: 01.003.
 
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:
 
2.1. Điều kiện chung:
 
a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019:
 
-Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
- Có đơn đăng ký dự tuyển, Phiếu đăng ký dự tuyển;
 
- Có lý lịch rõ ràng; 
 
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
 
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 
 
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
2.2. Điều kiện cụ thể:
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh (xếp loại khá trở lên), có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. 
 
- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực du lịch.
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
3. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
 
3.1. Hồ sơ dự tuyển:
 
a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012, của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 11 năm 2018, của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 
 
b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 
c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
 
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; 
 
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ngày 06/05/2013, của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
 
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu; 
 
f) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng và bản đánh giá, nhận xét quá trình làm việc của người đứng đầu đơn vị đang công tác (nếu thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách); 
 
g) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng);
 
h) 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin. 3.2. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành.       
 
4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
 
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/5/2019 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị, Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ (Số 98 Phan Đình Phùng, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
 
- Số điện thoại liên hệ: 02926.252.527.
 
5. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
 
5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
5.2. Nội dung xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
a) Vòng 1: 
 
- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định. 
 
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. 
 
- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2. 
 
b) Vòng 2: 
 
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 
 
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 
 
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 
 
- Thời gian phỏng vấn 30 phút. 
 
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển: 
 
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 17/6/2019.
 
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ.
 
Thông báo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử du lịch TP. Cần Thơ http://tourismcantho.vn và được niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ./. 
 
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết