Thay đổi mã vùng điện thoại cố định của thành phố Cần Thơ
     
Mã vùng điện thoại cố định của thành phố Cần Thơ sẽ được thay đổi theo quy định mới của Bộ Thông Tin và Truyền thông Việt Nam từ ngày 15/4/2017. 
 
Ảnh: Sưu tầm Internet
 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ... trong từng thời kỳ, việc điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông là việc cần thiết.
Sau ngày 14/5/2017 thành phố Cần Thơ sẽ dùng mã vùng mới hoàn toàn. Với đầu số mới của thành phố Cần Thơ là: “0292” thay cho đầu số “0710”.
Để tránh việc gián đoạn thông tin liên lạc, quý khách vui lòng cập nhật lại các đầu số điện thoại cố định. Cụ thể số điện thoại cố định của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ được chuyển đổi như sau:
Số: 0710 6252 586 sẽ chuyển thành: 0292 6252 586

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
 
TIN LIÊN QUAN