UBND thành phố Cần Thơ thuận chủ trương khảo sát nghiên cứu dự án Khu du lịch Ba Láng
     
Ngày 29-5, Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Nova Phù Sa tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án Khu du lịch Ba Láng (quy mô 18ha), tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ theo đề nghị của nhà đầu tư và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian khảo sát, nghiên cứu tối đa là 03 tháng (ba tháng) kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2018, kinh phí thực hiện do nhà đầu tư chi trả.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin , tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Nova Phù Sa tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án Khu du lịch Ba Láng, tại phường Ba Láng, quận Cái Răng khi có yêu cầu, đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng lưu ý việc sử dụng đất để thực hiện dự án áp dụng theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai năm 2013.
 
Bình Lê
 
TIN LIÊN QUAN