DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ DU LỊCH
     

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ DU LỊCH

1/ Tên dự án: Khu du lịch Cồn Sơn

Đơn vị đề xuất: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa điểm thực hiện: Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. cần Thơ

Mục tiêu và Quy mô: Nhằm phát triển tiềm năng của cồn Sơn để khai thác thành khu vui chơi giải trí cao cấp kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đặc thù sông nước có tầm cỡ của khu vực đồng bằng sông Cừu Long (ĐBSCL). Phục vụ nhu cầu du lịch vui chơi giải trí cho du khách trong và ngoài nước

Diện tích (ha): 74,4

Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

Vốn đầu tư dự án:

+ Tỷ VND: 2.167,30

+ Triệu USD (1USD= 21.673 VXD): 100

 

2/Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Phong Điền

Đơn vị đề xuất: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. cần Thơ.

Mục tiêu và Quy mô: Phát triển tiềm năng của của du lịch huyện Phong Điền nhằm khai thác các lợi thế sông nước miệt vườn nơi đây thành khu vui chơi giải trí cao cấp kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đặc thù sông nước có tầm cỡ của khu vực ĐBSCL. Phục vụ nhu cầu du lịch vui chơi giải trí cho du khách trong và ngoài nước, gồm các khu chức năng: Khu du lịch sinh thái vườn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cao cấp, khu cắm trại và sinh hoạt tập thể, khu vườn cây ăn trái bốn mùa, -..

Diện tích (ha): 40

Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

Vốn đầu tư dự án:

+ Tỷ VND: 866,92

+ Triệu USD (1USD= 21.673 VXD): 40

 

3/ Tên dự án: Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Lộc

Đơn vị đề xuất: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa điểm thực hiện: Cù Lao Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Mục tiêu và Quy mô: Dự án góp phần khai thác tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, tăng thêm điểm tham quan cho du khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thành phố.

Diện tích (ha): 41

Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

Vốn đầu tư dự án:

Tỷ VND: 888,59

Triệu USD (1USD= 21.673 VXD): 41

 

4/Tên dự án: Khu du lịch vườn cò Bằng Lăng

Đơn vị đề xuất: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa điểm thực hiện: Khu vực Thới An, Thới Bình, phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Mục tiêu và Quy mô: Xây dựng điểm tham quan du lịch sinh thái và các loại hình dịch vụ du lịch kèm theo nhằm phục vụ cho khách trong và ngoài nước, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thành phố.

Diện tích (ha): 5

Hình thức đầu tư: Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

Vốn đầu tư dự án:

Tỷ VND: 108,37

Triệu USD (1USD= 21.673 VXD): 5

 

TIN LIÊN QUAN