Đường hoa Xuân Kỷ Hợi thành phố Cần Thơ năm 2019

Đường hoa được thiết kế tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học từ ngày 01/02 đến ngày 09/02/2019 (nhằm ngày 27/12/2018 - 05/01/2019 âm lịch).
Xem thêm

Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2019

Xem thêm

Sắc xuân miệt vườn thành phố Cần Thơ 2019

Xem thêm

Nhiều kỳ vọng trong năm mới 2019

Xem thêm

Vietnam Airlines mở 2 đường bay mới cho dịp tết

Xem thêm

Cần Thơ chào đón năm mới 2019

Xem thêm