Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024

Xem thêm

Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi vấn đáp (vòng 2) tại kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi vấn đáp (vòng 2) tại kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2024 

Xem thêm

Thông báo Kết quả bốc thăm vị trí gian hàng tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024

Xem thêm

THÔNG BÁO THAM DỰ BUỔI BÓC THĂM VỊ TRÍ GIAN HÀNG TẠI LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ LẦN THỨ XI NĂM 2024

THÔNG BÁO THAM DỰ BUỔI BÓC THĂM VỊ TRÍ GIAN HÀNG TẠI LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ LẦN THỨ XI NĂM 2024

Xem thêm

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2024

Xem thêm

Hồ sơ Mời tham gia gian hàng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024

Hồ sơ Mời tham gia gian hàng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ LẦN THỨ XI NĂM 2024

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ là sự kiện quy mô, được tổ chức thường niên tại thành phố Cần Thơ, nhằm góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là cơ hội để các tỉnh, thành phố trong cả nước giao lưu văn hóa, tôn vinh, quảng bá các loại bánh dân gian, ẩm thực giữa các vùng miền.

Xem thêm

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3 (8/3/1857) - LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3

Ngày Phụ nữ quốc tế cũng như những ngày lễ tượng trưng khác, không phải có một nguồn gốc hay một sự việc duy nhất, mà là thành quả của cuộc đấu tranh gian khổ đầy hy sinh và cũng là cuộc hành trình lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Năm 1977, Liên hợp quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hằng năm làm Ngày Quốc tế phụ nữ.

Xem thêm

Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (logo) huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định

Nhằm thu hút rộng rãi các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh Bình Định tham gia Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thông báo Cuộc thi nêu trên để các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết tham gia. chi tiết tại Kế hoạch kèm theo.

Xem thêm

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN CHÀO NĂM MỚI VÀ ″MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024″ CỦA SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN CHÀO NĂM MỚI VÀ "MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024" CỦA SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Xem thêm

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Xem thêm