LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2023 VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII

Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 04 tháng 01 năm 2023 Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN ″NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ″ LẦN THỨ V NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN "NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ" LẦN THỨ V NĂM 2023
 

Xem thêm

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Xem thêm

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Xem thêm

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem thêm

Công văn số: 1777/SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời tham gia Liên hoan ẩm thực đường phố ″Hương vị Sóc Trăng″ lần III, năm 2022

Công văn số: 1777/SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời tham gia Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần III, năm 2022

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

Xem thêm

Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Xem thêm

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về ″Gương người tốt, việc tốt″

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt"

Xem thêm