Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

Xem thêm

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xem thêm

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 3)

 

 

 

 

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT ″ẢNH ĐẸP DU LỊCH CẦN THƠ″ NĂM 2023

Xem thêm

Công văn số 1119/SVHTTDL-QLDL,  ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình

Công văn số 1119/SVHTTDL-QLDL,  ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình

Xem thêm

KH Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2024

KH Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2024

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và điều hành du lịch quốc tế, nội địa

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và điều hành du lịch quốc tế, nội địa

Xem thêm

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Xem thêm

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ″ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI″ NĂM 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI" NĂM 2023

Xem thêm

Đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng ASEAN 2024

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm