Lịch làm việc tuần 5 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 4 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 3 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 2 năm 2018

Xem thêm

Chức Năng Nhiệm Vụ

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn
Xem thêm

Cơ Cấu Tổ Chức

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn
Xem thêm

Ban Giám Đốc

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn
Xem thêm

Phòng chuyên môn

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn
Xem thêm