KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT ″ẢNH ĐẸP DU LỊCH CẦN THƠ″ NĂM 2023

Xem thêm

Công văn số 1119/SVHTTDL-QLDL,  ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình

Công văn số 1119/SVHTTDL-QLDL,  ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình

Xem thêm

KH Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2024

KH Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2024

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và điều hành du lịch quốc tế, nội địa

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và điều hành du lịch quốc tế, nội địa

Xem thêm

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Xem thêm

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ″ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI″ NĂM 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI" NĂM 2023

Xem thêm

Đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng ASEAN 2024

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

KẾ HOẠCH 359/KH-SVHTTDL, ngày 10 tháng 2 năm 2023 về việc Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023

Xem thêm