Nguy cơ rất cao
 Nguy cơ cao
 Nguy cơ
 Bình thường mới
BẢN ĐỒ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH AN TOÀN CẦN THƠ (DU LỊCH CẦN THƠ CHUYỄN ĐỔI SỐ NĂM 2021)