Phòng chuyên môn
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn

 

Thông tin các Phòng chuyên môn:

 

1. Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị:

Trưởng phòng: Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại: 0939712017

Email: lthuyentrang@cantho.gov.vn 

trangle.02101984@gmail.com


2. Phòng Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch:

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Duy Khang

Điện thoại: 0909767394

Email: hduykhang@cantho.gov.vn

huynhatkhang@gmail.com


3. Phòng Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch:

Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Đông

Điện thoại: 0939386759

Email: ptdong@cantho.gov.vn

phamtrungdong85@gmail.com

 

 

TIN LIÊN QUAN