Phòng chuyên môn
     

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 2926 25 25 27. Số Fax: (+84) 2926 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn

 

 

Thông tin các Phòng chuyên môn:

 

1. Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị:

Trưởng phòng: Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại: 0939 712 017

Email: lthuyentrang@cantho.gov.vn 

trangle.02101984@gmail.com


2. Phòng Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch:

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Duy Khang

Điện thoại: 0909 767 394

Email: hduykhang@cantho.gov.vn

huynhatkhang@gmail.com


3. Phòng Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch:

Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Đông

Điện thoại: 0939 386 759

Email: ptdong@cantho.gov.vn

phamtrungdong85@gmail.com

 

 

TIN LIÊN QUAN