Chức Năng Nhiệm Vụ
     

Thông tin đơn vị:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 2926 25 25 27. Số Fax: (+84) 2926 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn

 

 

Vị trí, chức năng:

     - Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ được thành lập năm 2015, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

     - Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ có chức năng tổ chức, phối hợp tổ chức xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch và thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chương trình kế hoạch thông tin xúc tiến du lịch hàng năm trình Giám đốc Sở, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện, bao gồm:

     - Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, các sự kiện du lịch, các lễ hội, các chuyến khảo sát điểm đến và các hoạt động giao lưu về văn hóa du lịch trong và ngoài nước;

     - Tổ chức sản xuất, phát hành các tranh ảnh, biển quảng cáo tấm lớn, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa… giới thiệu cảnh quan du lịch và tiềm năng du lịch của thành phố;

     - Biên tập tờ tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

 

b) Tham gia đề xuất ý kiến xây dựng các quy hoạch, đề án, dự án du lịch và phối hợp thực hiện, cụ thể hóa các quy hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt.

 

c) Nghiêm cứu, khảo sát, đánh giá phân loại, dự báo và định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch trong và ngoài nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu khách du lịch.


d) Thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu về du lịch, các thông tin về hệ thống cơ sở dịch vụ, tuyến - điểm du lịch, sản phẩm du lịch, sự kiện du lịch của địa phương nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và khách du lịch;

     - Thành lập các Trạm thông tin du lịch tại các tuyến, điểm có nhiều khách du lịch đến tham quan.

 

e) Thực hiện các dịch vụ công:

     - Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn viên, buồng, bàn, bếp, bar… cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

     - Cung cấp các dịch vụ công khác như: tư vấn kinh doanh các dịch vụ du lịch, tư vấn, cung cấp các thông tin, số liệu về thị trường du lịch địa phương cho các nhà đầu tư xây dựng các dự án du lịch trên địa bàn và được phép thu phí theo quy định hiện hành.

 

f) Công tác hỗ trợ các quận, huyện, doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư:

     - Hỗ trợ các địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương.

     - Hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tham gia hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, lễ hội và các sự kiện du lịch khác nhằm trưng bày, quảng bá, khuyến mãi các sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp và địa phương.

     - Hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận các dự án du lịch đang được thành phố quy hoạch và mời gọi đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch của thành phố.

 

g) Đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong Đồng bằng sông Cửu Long, các vùng miền trong cả nước và nước ngoài.

     - Phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức các sự kiện du lịch cấp vùng.

     - Liên kết với các tỉnh, thành phố xây dựng các tour - tuyến du lịch liên vùng phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

     - Tổ chức các chuyến đi học tập kinh nghiệm lẫn nhau cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác khác.

 

h) Mời gọi đầu tư phát triển du lịch:

     - Mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư thực hiện các dự án, đề án du lịch trên địa bàn thành phố;

     - Nghiên cứu, đề xuất Ban Giám đốc Sở xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn thành phố;

     - Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

i) Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

 

j) Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

 

k) Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

 

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 

TIN LIÊN QUAN