Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Xem thêm

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Xem thêm

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem thêm

Công văn số: 1777/SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời tham gia Liên hoan ẩm thực đường phố ″Hương vị Sóc Trăng″ lần III, năm 2022

Công văn số: 1777/SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời tham gia Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần III, năm 2022

Xem thêm
Điểm du lịch mới