400 thương hồ chợ nổi Cái Răng nhận quà Tết

Xem thêm

Khai mạc Hội chợ du lịch trực tuyến Cần Thơ

Xem thêm

Tín hiệu đáng mừng về dịch bệnh

Xem thêm

Khai mạc Hội chợ du lịch trực tuyến Cần Thơ

Xem thêm

Chủ tịch nước thăm Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Xem thêm

Cần Thơ lần đầu tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến

Đây là sự kiện góp phần khôi phục hoạt động du lịch, tạo chuyển biến về hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Cần Thơ.

Xem thêm
Điểm du lịch mới