Lịch làm việc tuần 6 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 5 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 4 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 3 năm 2018

Xem thêm

Lịch làm việc tuần 2 năm 2018

Xem thêm

Chức Năng Nhiệm Vụ

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ. Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27. Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86. Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn. Website: tourismcantho.vn.
Xem thêm
Điểm du lịch mới