Các khách sạn hỗ trợ giảm giá trong thời gian diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2019
     
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu về tham dự Hội chợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giới thiệu các địa chỉ lưu trú (có hỗ trợ giảm giá phòng từ 20% - 70%) trên địa bàn thành phố Cần Thơ, để tiện việc liên hệ và đăng ký lưu trú trong thời gian tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2019.
 
Danh sách các khách sạn hỗ trợ giảm giá trong thời gian diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2019.
 
TIN LIÊN QUAN