Chương trình Tour Đường sông
     
1. Tuyến: Ninh Kiều – Cái Răng – Bình Thủy: – Phương tiện: Tàu du lịch. Với các điểm tham…

1. Tuyến: Ninh Kiều – Cái Răng – Bình Thủy:
– Phương tiện: Tàu du lịch.
Với các điểm tham quan: Chợ nổi Cái Răng – Vườn trái cây Ba Cống – Nhà cổ Bình Thủy – Đình Bình Thủy – Chùa Nam Nhã.
2. Tuyến: Ninh Kiều – Bình Thủy:
– Phương tiện: Tàu du lịch.
* Tour thứ nhất: 01 buổi
Với các điểm tham quan: Bến Ninh Kiều – Nhà cổ Bình Thủy – Đình Bình Thủy – Chùa Nam Nhã – Cồn Sơn.
3. Tuyến: NINH KIỀU – BÌNH THỦY – Ô MÔN:
– Phương tiện: Tàu cao tốc
Các điểm tham quan: Các bè cá trên sông (Cồn Sơn) – Chùa PôThi SomRôn – Khu du lịch Bảy Tiễn.

TIN LIÊN QUAN