Công nhận thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
     
Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

lehoicaunguhh

Theo đó, 07 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm:

1. Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai, thuộc xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
2. Lễ hội Nghinh Ông, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
3. Lễ hội Cầu Ngư, thành phố Đà Nẵng.
4. Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
5. Lễ hội Trương Định, thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
6. Chữ viết cổ của người Thái, tỉnh Sơn La.
7. Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
07 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 04 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tiếng nói, chữ viết.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Nguồn: http://dulichvn.org.vn/

TIN LIÊN QUAN