Công văn số: 1777/SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 10 năm 2022 Về việc mời tham gia Liên hoan ẩm thực đường phố ″Hương vị Sóc Trăng″ lần III, năm 2022
     
TIN LIÊN QUAN