Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (logo) huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định
     

- Nhằm chọn một thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng (Logo) của huyện Phù Mỹ.

 

- Biểu trưng (Logo) sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện đối với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại của huyện Phù Mỹ.

 

- Logo phải thể hiện được nét đặc trưng về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Phù Mỹ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; phản ánh điển hình những đặc trưng, hình ảnh tiêu biểu, nổi bật về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người Phù Mỹ, mang đậm nét nhân văn, xây dựng và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

 

- Qua cuộc thi khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu quê hương, đất nước của Nhân dân huyện Phù Mỹ và phát huy tinh thần thi đua yêu nước.

 

- Ngày 22 tháng 02 năm 2024, Ban Tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” ban hành thể lệ cuộc thi, nội dung cụ thể sau:

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

1. CHỦ ĐỀ: “Thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”.

 

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

 

Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. (Riêng các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi).

 

3. TÁC PHẨM DỰ THI

 

* Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21cm x 29,7cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to đường kính 15cm được đặt giữa trang giấy và 02 logo thu nhỏ (01 logo màu và 01 logo trắng đen) với kích thước 2cm. Phần dưới bên trái tỉ lệ 1:1 thông số màu của trang giấy, phần dưới bên phải dành cho hội đồng nghệ thuật ghi.

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, xúc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 100 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 01 USB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh biểu trưng định dạng .doc hoặc . docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 01 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong vòng chung khảo. Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về BTC.

 

* Số lượng tác phẩm Số lượng tác phẩm dự thi:

- Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 03 tác phẩm, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn.

 

* Quyền và trách nhiệm người dự thi

- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của huyện Phù Mỹ bản quyền thuộc về UBND huyện Phù Mỹ, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.

 

* Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của huyện Phù Mỹ sẽ được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận.

 

4. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI

 

- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi (MẪU 2).

- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm (MẪU 3).

- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (MẪU 1) và 01 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức). Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng (logo) huyện Phù Mỹ và gửi về địa chỉ dưới đây.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC.

 

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

 

* Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 31/3/2024 (thời gian nhận tác phẩm dự thi thay đổi so với Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện). (Đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Trong tháng 4 năm 2024.

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/2024) .

 

* Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Phù Mỹ”.

- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, số 74 Thanh niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 02563 655315; di động 0977.382.015 Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ email của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức: phongvhtt@phumy.binhdinh.gov.vn hoặc email: logophumy@gmail.com

 

 6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

- 02 tác phẩm được giải khuyến khích, mỗi giải được nhận 25.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận.

- Tác phẩm đạt giải nhất được chọn làm biểu trưng của huyện Phù Mỹ sẽ được trao 150 triệu đồng và giấy chứng nhận. Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ. UBND huyện Phù Mỹ.

 

(Đính kèm Kế hoạch cuộc thiBài giới thiệu về huyện Phú Mỹ và Thể lệ cuộc thi Thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)./.

 

TTPTDL

 

TIN LIÊN QUAN