Dự án: Khu du lịch sinh thái Cù lao Tân Lộc
     
Cù lao Tân Lộc - Ảnh: Sưu tầm
 
Mục tiêu dự án: Dự án góp phần khai thác tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, tăng thêm điểm tham quan cho du khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thành phố.
 
Quy mô dự án: Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 41 ha;
 
Vốn đầu tư dự kiến (USD): Khoảng 915 tỷ đồng (tương đương 41 triệu USD)
 
Thời hạn dự án: (tối đa 50 năm)
 
Thông tin địa điểm thực hiện dự án: 
 
- Diện tích: khoảng 41ha;

- Tình trạng đền bù giải phóng mặt bằng: chưa thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng.

- Hạ tầng tại địa điểm: Đất vườn, ao, nhà ở, dân cư. Các nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ, ổn định cho hoạt động của dự án.

- Vị trí: Cù Lao Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
 
Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
 
Ưu đãi đối với dự án: Thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.
 
Đơn vị đề xuất: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ
 
Người phụ trách trực tiếp: Ông Trần Việt Phường
 
Điện thoại:07103 820 952   Fax: 07103 813 532
Nguồn: Canthopromotion.vn
 
 
TIN LIÊN QUAN