Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, tại cuộc họp ngày 16/11/2021
     

Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, tại cuộc họp ngày 16/11/2021

=> Xem văn bản

TIN LIÊN QUAN