Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Sở VHTTDL thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
     
 
TIN LIÊN QUAN
Logo liên kết