Ban Giám Đốc
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 2926 25 25 27. Số Fax: (+84) 2926 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn

 

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Ơn

Số điện thoại: 0888 682 799

Địa chỉ email: hoangon@cantho.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc (phụ trách Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch): Bà Trần Thị Hoàng Anh

Số điện thoại: 0938 941 618

Địa chỉ email: anhtran@cantho.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc (phụ trách Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch): Ông Mai Ngọc Thuyết

Số điện thoại: 0979 885 332

Địa chỉ email: mnthuyet@cantho.gov.vn

 

 

TIN LIÊN QUAN