Ban Giám Đốc
     

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 2926 25 25 27. Số Fax: (+84) 2926 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn - canthotourism.vn

 

1. Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Ánh Lê

Số điện thoại: 0932 918 968

Địa chỉ email: ntale@cantho.gov.vn

 

1. Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Hoàng Anh

Số điện thoại: 0938 941 618

Địa chỉ email: anhtran@cantho.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Ông Mai Ngọc Thuyết

Số điện thoại: 0979 885 332

Địa chỉ email: mnthuyet@cantho.gov.vn

 

TIN LIÊN QUAN