Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017
     
Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn…

 

Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2017, Tổng cục Du lịch thông báo tới Sở Du lịch, Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch các địa phương Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017 (dự kiến).

 

Xem chi tiết văn bản:  cv01-tcdl-xtdl

 

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

 

TIN LIÊN QUAN