Lịch bay đến và đi từ Cần Thơ từ ngày 26-4-2019
     
Các chuyến đến
Ghi chú
Từ
Đến
Số hiệu
Cất cánh
Hạ cánh
Ngày khai thác
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VJ469
6:45
8:55
Hàng ngày
 
KULALUMPUR
CẦN THƠ
AK575
6:55
8:50
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VN1203
7:05
9:15
Hàng ngày
 
NHA TRANG
CẦN THƠ
VJ471
9:30
10:30
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VJ463
8:45
10:55
Hàng ngày
 
HẢI PHÒNG
CẦN THƠ
VJ489
8:55
11:00
Hàng ngày
 
CÔN ĐẢO
CẦN THƠ
0V8071
10:20
11:15
Hàng ngày
 
ĐÀ NẴNG
CẦN THƠ
VJ701
11:25
12:55
Hàng ngày
 
BANGKOK
CẦN THƠ
FD436
11:25
13:00
Thứ 3,5,7
Khai thác từ 02/5/2019
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VN1205
11:15
13:25
Hàng ngày
 
ĐÀ LẠT
CẦN THƠ
VJ475
12:55
13:40
Thứ 3,5,7, Chủ Nhật
 
PHÚ QUỐC
CẦN THƠ
0V8015
13:10
14:05
Hàng ngày
 
ĐÀ NẴNG
CẦN THƠ
VJ705
13:40
15:10
Thứ 2,4,6
 
NGHỆ AN
CẦN THƠ
VJ481
14:00
15:50
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
THANH HÓA
CẦN THƠ
VJ477
14:00
15:55
Thứ 3,5,7
 
ĐÀ NẴNG
CẦN THƠ
VN1441
17:30
19:00
Hàng ngày
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
QH1431
17:20
19:30
Hàng ngày
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VJ467
18:40
20:50
Hàng ngày
 
HÀ NỘI
CẦN THƠ
VJ465
20:55
23:05
Hàng ngày
 
ĐÀ NẴNG
CẦN THƠ
VJ703
23:30
1:00
Thứ 3,5,7, Chủ Nhật
 
Các chuyến đi
Ghi chú
Từ
Đến
Số hiệu
Cất cánh
Hạ cánh
Ngày khai thác
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VJ462
6:00
8:10
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HẢI PHÒNG
VJ488
6:15
8:20
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
ĐÀ NẴNG
VN1440
6:50
8:20
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VN1200
7:00
9:10
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
KULALUMPUR
AK576
9:20
11:15
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
CẦN THƠ
ĐÀ NẴNG
VJ702
9:25
10:55
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VN1202
9:55
12:05
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
NHA TRANG
VJ470
11:05
12:05
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
CẦN THƠ
THANH HÓA
VJ476
11:30
13:25
Thứ 3,5,7
 
CẦN THƠ
NGHỆ AN
VJ480
11:35
13:25
Thứ 2,4,6, Chủ Nhật
 
CẦN THƠ
ĐÀ NẴNG
VJ706
11:35
13:05
Thứ 2,4,6
 
CẦN THƠ
ĐÀ LẠT
VJ474
11:35
12:20
Thứ 3,5,7, Chủ Nhật
 
CẦN THƠ
PHÚ QUỐC
0V8014
11:45
12:40
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VJ464
13:25
15:35
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
BANGKOK
FD437
13:30
14:50
Thứ 3,5,7
Khai thác từ 02/5/2019
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VN1204
14:15
16:25
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VJ466
14:15
16:25
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
CÔN ĐẢO
0V8070
14:35
15:30
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
VJ468
16:30
18:40
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
HÀ NỘI
QH1432
20:15
22:25
Hàng ngày
 
CẦN THƠ
ĐÀ NẴNG
VJ704
21:25
22:55
Thứ 3,5,7, Chủ Nhật
 
             
 
TIN LIÊN QUAN