Tập thông tin chuyên đề ″Thành phố Cân Thơ xây dựng, bảo vệ và phát triển″
     
Dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, xứng đáng với vị thế của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực thông tin thư viện, phục vụ phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thư viện thành phố Cần Thơ biên soạn Tập thông tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “Thành phố Cần Thơ - Xây dựng, bảo vệ và phát triển”.

Đây là sản phẩm thông tin tổng hợp các bài báo đã được đăng tải trên nhiều ấn phẩm báo chí, được Thư viện thành phố Cần Thơ sưu tầm, tuyển chọn, nội dung phản ánh những thành tựu trên một số lĩnh vực thành phố Cần Thơ đạt được trong thời kỳ xây dựng và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn từ sau khi trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Tài liệu trong tập thông tin được số hóa và sắp xếp theo 04 lĩnh vực: Chính trị, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Khoa học kỹ thuật, An ninh quốc phòng - Đối ngoại.

Mỗi tài liệu được xử lý và gắn 01 mã QR, bạn đọc dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet để đọc toàn văn nội dung tài liệu.

Chúng tôi hy vọng Tập thông tin sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng Tập thông tin khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi, đóng góp tích cực của bạn đọc để các sản phẩm thông tin của Thư viện thành phố Cần Thơ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Mọi ý kiến trao đổi xin thông tin về địa chỉ email:

thuvien_tpct@cantho.gov.vn

Trân trọng được phục vụ bạn đọc. 
THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ  
 
TIN LIÊN QUAN