THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2016
     
Trang web: Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ. Mục: tin tức THÔNG…

Trang web: Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ.
Mục: tin tức

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 984/KH-SVHTTDL ngày 21/3/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2016;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2016, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
– 3 ngày (dự kiến từ ngày 25 – 27/5/2016).
– 06 buổi / 3 ngày (sáng – chiều).
2. Địa điểm:
Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Số 01 Ngô Văn Sở, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
3. Đối tượng tham dự:
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa đến thời hạn đổi thẻ theo quy định (thẻ hướng dẫn viên có thời hạn 3 năm).
Sau khi hoàn thành khoá bồi dưỡng học viên được cấp giấy chứng nhận để bổ sung hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên theo quy định.
4. Học phí: Dự kiến 450.000đ/ học viên (đối với lớp từ 40 học viên trở lên)
5. Địa điểm đăng ký học và đóng lệ phí:
Phòng Quản lý Du lịch – Sở VHTTDL TP. Cần Thơ
Địa chỉ: Số 01, Ngô Văn Sở, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3.820.033
6. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 13/5/2016
7. Hồ sơ đăng ký lớp học:
– 02 ảnh chân dung (3x4cm)
– Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm)
– Bản sao CMND

Duyệt của Ban Biên tập Tin: Ngọc Hân – Phòng QLDL

TIN LIÊN QUAN