THÔNG BÁO CUỘC THI “SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG VÀ TIÊU ĐỀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA”
     
Nhằm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa lựa chọn biểu tượng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng, lợi…

Nhằm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa lựa chọn biểu tượng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng, lợi thế của du lịch Thanh Hóa, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thông báo cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch Thanh Hóa”.

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố quan tâm và muốn tham gia cuộc thi, xin vui lòng tải file đính kèm phía dưới để xem Thông báo chi tiết và thể lệ cuộc thi.

(Đính kèm Thông báo số 1973/TB-BTC ngày 05/8/2016 Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”).

File đính kèm

Trung Tín
P. Quản lý Du lịch

DUYỆT BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Hoàng Diễm

TIN LIÊN QUAN