Phong Điền đẩy mạnh công tác phát triển du lịch năm 2017
     
Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng các Phòng, Ban liên quan vừa có buổi làm việc với huyện Phong Điền về công tác trọng tâm phát triển du lịch huyện năm 2017.
 
Khách đến tham quan tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam
 
Toàn huyện có 45 điểm du lịch, trong đó 31 điểm vườn và kinh doanh du lịch, 09 điểm du lịch tâm linh và 05 di tích lịch sử. Năm 2017, Phong Điền tập trung tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn thu hút du khách đến địa phương như: Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền-Cần Thơ (27/9), lễ giỗ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, lễ giỗ Bà Thượng Động Cố Hỷ,... 

Huyện tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch lưu trú, du lịch tâm linh, làng nghề truyền thống. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình, đề án phát triển du lịch; và tăng cường tuyền truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục hỗ trợ vốn cho các hộ dân mua bán tại chợ nổi Cái Răng, Phong Điền và kinh doanh du lịch trên địa bàn.
 
Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch TPCT phát biểu
 
Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc sở Văn hóa thể thao và du lịch TPCT đề nghị huyện: tập trung hoàn thành sớm các kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội; riêng hoạt động điểm nhấn năm nay chọn 2 sự kiện Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền-Cần Thơ (27/9) và kỷ niệm di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào (8/6). Tiếp tục phát huy sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn gắn với các điểm di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh,… đồng thời tăng cường công tác quảng bá, phối hợp với các công ty lữ hành nghiên cứu mở rộng các tour tuyến, quan tâm đầu tư nâng chất cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; giải ngân nguồn vốn cho các hộ kinh doanh trên chợ nổi và phát triển du lịch trên địa bàn.
 
Cổng TTĐT Phong Điền
 
TIN LIÊN QUAN