Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động diễu hành xe trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ X, năm 2023 – Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)

Xem thêm

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Công văn V/v pphối hợp tuyên truyền Trang thông tin điện tử tra cứu thông tin hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ″ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI″ NĂM 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "ẢNH ĐẸP DU LỊCH ĐỒNG NAI" NĂM 2023

Xem thêm

Đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng ASEAN 2024

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem thêm

KẾ HOẠCH 359/KH-SVHTTDL, ngày 10 tháng 2 năm 2023 về việc Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023

Xem thêm

THÔNG TIN CHÍNH THỨC TUẦN DU LỊCH VĂN HÓA TÂY BẮC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

THÔNG TIN CHÍNH THỨC TUẦN DU LỊCH VĂN HÓA TÂY BẮC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Từ ngày 08.4 đến 11.4.2023 tại Công viên Bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 

Xem thêm

Công văn số 104/SVHTTDL-QLDL, ngày 27 tháng 03 năm 2023 V/v hưởng ứng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại thành phố Cần Thơ

Công văn số 104/SVHTTDL-QLDL, ngày 27 tháng 03 năm 2023 V/v hưởng ứng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại thành phố Cần Thơ

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ LẦN THƯ X, NĂM 2023

Xem thêm

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký gian hàng Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X, năm 2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký gian hàng Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X, năm 2023

Xem thêm