Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng năm 2023
     

Ngày 20-4, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng năm 2023.

 

Du khách tham quan Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: DUY KHÔI

Du khách tham quan Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: DUY KHÔI

 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

 

Cụ thể, UBND quận Cái Răng chủ trì, thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền về Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, triển khai các hoạt động thu gom rác thải trên sông tại Chợ nổi Cái Răng; đánh giá tác động của công trình xây dựng bờ kè đối với cuộc sống của thương hồ tại Chợ nổi Cái Răng, rà soát các hạng mục công trình mời gọi đầu tư và đề xuất giải pháp thu hút đầu tư xây dựng về bến tàu, điểm dừng chân tại Chợ nổi Cái Răng. UBND quận Cái Răng cũng chủ trì thực hiện việc rà soát các điều kiện sinh sống thiết yếu (vệ sinh môi trường, điện, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh...) của thương hồ tại Chợ nổi Cái Răng; khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ dân để kịp thời hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, vệ sinh môi trường; đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

 

Sở Giao thông Vận tải thành phố chủ trì, thực hiện việc tăng cường công tác quản lý người lái và phương tiện vận tải đưa đón khách du lịch di chuyển bằng đường thủy trên đoạn sông Cần Thơ và Chợ nổi Cái Răng (nhất là các phương tiện nhỏ lẻ); không để tiếp diễn tình trạng chèo kéo, đón bắt khách du lịch tại khu vực Bến Ninh Kiều, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Cần Thơ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng gian hàng quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP của thành phố tại khu vực Chợ nổi Cái Răng nhằm đa dạng sản phẩm phục vụ khách du lịch.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quảng bá hình ảnh Chợ nổi Cái Răng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, kết nối với các chương trình tham quan điểm du lịch trên địa bàn quận Cái Răng. Đặc biệt, UBND TP Cần Thơ giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, thời gian xây dựng Đề án là 6 tháng, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

 

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được cấp từ ngân sách của thành phố, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

DUY KHÔI

Nguồn: baocantho.com.vn

 

TIN LIÊN QUAN