Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ giao đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt
     
Ngày 22/12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ giao đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài nhằm khai thác có hiệu quả các thị trường mục tiêu và mở rộng các thị trường tiềm năng, thu hút ngày nhiều lượng khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, du lịch tại thành phố Cần Thơ. Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Cần Thơ theo tiêu chí an toàn - thân thiện - chất lượng, sáng tạo trong công tác xúc tiến, quảng bá nhằm tạo điểm nhấn riêng biệt so với các tỉnh, thành trong khu vực, đồng thời giới thiệu sự đa dạng, phong phú của các loại hình du lịch tại Cần Thơ. Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch của thành phố. Tập trung khai thác thị trường mục tiêu trong nước là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; tỉnh Lâm đồng và các tỉnh Tây Nguyên, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và thị trường quốc tế là các nước: Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tích cực tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ du lịch lớn trong nước và nước ngoài để có cơ hội tiếp cận, mời gọi các đối tác, công ty lữ hành chuyên đưa khách quốc tế vào Việt Nam và thành phố Cần Thơ.
 
Đến giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, ngành du lịch Cần Thơ tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Xây dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Cần Thơ trở nên phổ biến, dễ nhận biết, được du khách trong nước và nước ngoài đánh giá cao, có uy tín và chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ ở nước ngoài. Chú trọng quảng bá du lịch qua các phương tiện truyền thông đại chúng, báo, đài trong nước và quốc tế. Xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch đa dạng, nhiều ngôn ngữ, trong đó chú trọng ấn phẩm điện tử. Đảm bảo các hoạt động xúc tiến, quảng bá ngày càng mở rộng về phạm vi, quy mô, đa dạng về hình thức, nội dung, chú trọng chất lượng.

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ đặt chỉ tiêu đến năm 2020, Cần Thơ có khoảng 3.480.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 480.000 lượt khách quốc tế và 5.400 tỷ đồng doanh thu du lịch. Tính đến năm 2030, chỉ tiêu khoảng 3.900.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế và 12.726 tỷ đồng doanh thu du lịch.
 
Để đạt được những mục tiêu trên, du lịch Cần Thơ đề ra nhiều giải pháp thực hiện, như sau: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; tăng cường công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quảng bá xúc tiến du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin truyền thông trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch.
 
Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ giao đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030:
TIN LIÊN QUAN