Công văn số 308/SDL-QLDL ngày 13 tháng 3 năm 2023 Về việc hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Làng Sen năm 2023

Công văn số 308/SDL-QLDL ngày 13 tháng 3 năm 2023 Về việc hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Làng Sen năm 2023

Xem thêm

Công văn số 1027/SVHTTDL-QLDL ngày 10 tháng 3 năm 2023 V/v thông báo lịch hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công văn số 1027/SVHTTDL-QLDL ngày 10 tháng 3 năm 2023 V/v thông báo lịch hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm

Công văn số 477/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20 tháng 2 năm 2023 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Công văn số 477/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20 tháng 2 năm 2023 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Xem thêm

Công văn số 71/SDL-QLLH ngày 19 tháng 01 năm 2023 Về việc thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch năm 2023

Công văn số 71/SDL-QLLH ngày 19 tháng 01 năm 2023 Về việc thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch năm 2023

 

Xem thêm

LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2023 VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII

Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 04 tháng 01 năm 2023 Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN ″NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ″ LẦN THỨ V NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN "NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ" LẦN THỨ V NĂM 2023
 

Xem thêm

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Xem thêm

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 3)

Xem thêm

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Xem thêm

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Công văn số: 4073/SVHTTDL-QLDL ngày 03 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem thêm